SUDOKU CÁ BIỂN

Liên hệ
  • Mã sản phẩm : SKCB
* Kích thước Thẻ Hình: 35 mm ± 1 x 35 mm ± 1    
* Kích thước Thẻ số: 35 mm ± 1 x 35 mm ± 1
* Sudoku Số: 16 thẻ
* Sudoku Hình: 16 thẻ 
* Tờ Đề Bài
* Tờ hướng dẫn cách chơi
* Gồm 2 loại Sudoku Số - Sudoku Hình

Số lượng:
Mua hàng
57 Sản phẩm khác

Địa điểm mua hàng