Cờ Vây Nhỏ Hộp

1 vnđ
  • Mã sản phẩm : KVNH
* Chiều cao quân cờ: 3 mm ± 1
* Đường kính quân cờ: 15 mm ± 1 
* Diện tích bàn: 350 mm ± 1 x 350 mm ± 1
* Hộp: 361 quân cờ
Số lượng:
Mua hàng 

 

57 Sản phẩm khác

Địa điểm mua hàng