CỜ VÂY 19 CARO CÁ NGỰA

Liên hệ
  • Mã sản phẩm : KV19CRCN
Gồm 3 loại cờ: Cờ Vây, Cờ Caro, Cờ Cá Ngựa
Chiều cao quân cờ cá ngựa: 70 mm ± 1
Đường kính đáy quân cờ cá ngựa: 29 mm ± 1
Diện tích bàn : 440 mm ± 1 x 440 mm ± 1
Chiều cao quân cờ vây: 4 mm ± 1
Đường kính quân cờ vây: 21 mm ± 1
Diện tích bàn: 456 mm ± 1 x 456 mm ± 1
Hộp: Gồm 16 quân cá ngựa
361 quân cờ vây, 02 xúc xắc
Số lượng:
Mua hàng

57 Sản phẩm khác

Địa điểm mua hàng