CỜ TỶ PHÚ A+

Liên hệ
  • Mã sản phẩm : KTPA+
* Gồm 2 loại: CỜ TỶ PHÚ + CỜ ĐUA NGỰA

* CỜ TỶ PHÚ :
- Các loại thẻ: Cơ hội - Khí vận - Bằng Khoán - Tiền...
- Nhà: 32 - Khách sạn: 16 
- Diện tích bàn: 390 mm ± 1 x 390 mm ± 1

* CỜ ĐUA NGỰA :
- Chiều cao quân cờ: 33 mm ± 1 đến 35 mm ±  1
- Đường kính đáy quân cờ: 16 mm ± 1 đến 19 mm ± 1
- Diện tích bàn: 390 mm ± 1 x 390 mm ± 1
 
Số lượng:
Mua hàng


57 Sản phẩm khác

Địa điểm mua hàng