CỜ TIẾN MÊ CUNG

Liên hệ
  • Mã sản phẩm : KTMC
Gồm 3 loại: Cờ Tiến, Mê Cung, Tranh ghép
Kích thước bàn 260 mm ± 1 x 200 mm ± 1
Kích thước tranh ghép: 200 mm ± 1 x 300 mm ± 1
Thành phần: Gồm 04 quân cờ, 02 xúc xắc
Bàn cờ - tranh ghép: Giấy    
Quân cờ - xúc xắc: Nhựa
Số lượng:
Mua hàng
57 Sản phẩm khác

Địa điểm mua hàng