Cờ Rummy

1 vnđ
  • Mã sản phẩm : KRM


Số lượng:
Mua hàng
Quân cờ rummy: 106 quân cờ.
Diện tích giá: 242mm ± 1 x  98mm ± 1
Diện tích túi cờ : 240mm ± 1 x 220mm ± 157 Sản phẩm khác

Địa điểm mua hàng