Cờ Ô Quan 6 trong 1

1 vnđ
  • Mã sản phẩm : KOQHGL
* Gồm 6 loại cờ: Ô quan - Vây - Carô - Cá Ngựa - Nhảy - Gánh
* Quân cờ nhảy: 30 quân loại nhỏ
* Quân cờ Cá Ngựa: 16 quân loại lớn
* Quân cờ Ô quan - Vây: 81 quân và 2 Quan
* Diện tích bàn: 740 mm ± 1 x 252 mm ± 1
Số lượng:
Mua hàng


 

 

57 Sản phẩm khác

Địa điểm mua hàng