CỜ DOMINO A1

Liên hệ
  • Mã sản phẩm : KDA1
* Kích thước: 42 mm ± 1 x 20 mm ± 1 x 6 mm ± 1
* Quân cờ: nhựa 
* Hộp: 28 quân cờ
Số lượng:
Mua hàng
57 Sản phẩm khác

Địa điểm mua hàng