CỜ DÂN GIAN

Liên hệ
  • Mã sản phẩm : KDG
* Gồm 5 loại: CỜ Ô QUAN + CỜ VÂY + CỜ CARO + CỜ GÁNH + XÍ NGẦU
- Chiều cao quân cờ: 15 mm ± 1 đến 17 mm ±  1
- Đường kính đáy quân cờ: 15 mm ± 1 đến 17 mm ± 1
- Diện tích bàn: 520 mm ± 1 x 190 mm ± 1
- Hộp: gồm 81 quân cờ, 02 Quan, 02 Xúc xắc
* CỜ GÁNH :
- Chiều cao quân cờ: 23 mm ± 1 đến 25 mm ±  1
- Đường kính đáy quân cờ: 13 mm ± 1 đến 15 mm ± 1 
 

 

Số lượng:
Mua hàng57 Sản phẩm khác

Địa điểm mua hàng