CỚ CÁ NGỰA A+

Liên hệ
  • Mã sản phẩm : KCNA+
* Gồm 2 loại: CỜ ĐUA NGỰA + CỜ NHẢY
 
* CỜ ĐUA NGỰA :
- Chiều cao quân cờ: 33 mm ± 1 đến 35 mm ±  1
- Đường kính đáy quân cờ: 16 mm ± 1 đến 19 mm ± 1
- Diện tích bàn: 340 mm ± 1 x 340 mm ± 1

* CỜ NHẢY :
- Chiều cao quân cờ: 23 mm ± 1 đến 25 mm ±  1
- Đường kính đáy quân cờ: 13 mm ± 1 đến 15 mm ± 1 
- Diện tích bàn: 340 mm ± 1 x 340 mm ± 1

Số lượng:
Mua hàng


57 Sản phẩm khác

Địa điểm mua hàng