Bàn Vây 15 Line Có Cờ

1 vnđ
  • Mã sản phẩm : BVLCC
Chiều cao quân cờ: 4 mm ± 1
Đường kính quân cờ: 21 mm ± 1 
Diện tích bàn: 370 mm ± 1 x 370 mm ± 1
Hộp: Khoản 226 quân cờ bằng nhựa
Số lượng:
Mua hàng
57 Sản phẩm khác

Địa điểm mua hàng