Bàn 2T1 (Cá Ngựa-Quốc Tế)

1 vnđ
  • Mã sản phẩm : B21NNQ
* Quân cờ Vua: 32 quân 
* Quân cờ Cá Ngựa: 16 quân 
* Diện tích bàn: 220 mm ± 1 x 220 mm ± 1
Số lượng:
Mua hàng

 

 

57 Sản phẩm khác

Địa điểm mua hàng